Skip links

Hizmet hakkında detaylı bilgi alın.

  Bordroloma

  Girişimlerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için çoğunlukla personele ihtiyaç duyduğu ortadadır. Bu manada personelin özlük haklarının takibi açısından bordrolama süreçlerinin sıkı takip edilmesi hem etik olarak hem de yasalar önünde bir zorunluluktur. Prensip olarak aylık takip edilen süreçler mali müşavirlik süreçlerinde olduğu gibi takip ayın içerisinde netleştirilerek gerekli bildirimler yapılır.

  Süreç Hakkında:

  Personellerin o aya dair maaş ve tüm hakları Mali Müşavir’e bildirilir. Gerekli puantaj ve hesaplar yapıldıktan sonra Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve Sosyal Güvenlik Kanunları açısından hesaplamaları yapılacak tekniğe uygun olarak bildirimler hem Sosyal Güvenlik Kurumu’na hem de Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılır.

  Sık Sorulan Sorular:

  Bir ücret geliri için temelde iki ana unsur üzerinden kesinti yapılır; vergiler açısından ve sosyal güvenlik kesintileri açısından. Bu noktada personelin maaşının miktarı verilen yan hakların nevi ve miktarı yapılan kesintilerde doğrudan etkilidir. 

  Yan haklar bir çok özel tanımlamaya konudur. Yol, yemek, özel sigorta vb. hakların bir çoğu kendi içerisinde özel durumlara tabidir. Personelin verilen yan hakkı ve bu hakkın miktarı itibariyle ayrı ayrı değerlendirilmesi gereklidir.

  Türk mevzuatlarına göre prensip olarak tüm kesintiler sosyal güvenlik ve/veya vergi farkı gözetmeksizin işveren tarafından hesaplanır ve uygulanır. Bir diğer deyişle, tüm yasal kesintilerin uygulanması işverenin sorumluluğundadır.