Skip links

Hizmet hakkında detaylı bilgi alın.

  İrtibat Ofisi İşlemleri

  Yabancı girişimcilerin Türkiye’ye resmi olarak giriş yapmasından önceki bir adım olarak nitelenebilecek olan irtibat ofisleri tanımları itibariyle ticari olmayan bir müessesedirler. Piyasa şartlarını araştırmak, bilgi edinmek ve ilişkiler kurmak amacıyla oluşturulabilirler.

  Süreç Hakkında:

  Ana şirketin kuruluş dokumanlarıyla Ekonomi Bakanlığı’na başvurularak talep gerçekleştirilir. Şirket kuruluşundan farklı olarak Bakanlık uygun görmediği hallerde irtibat ofisi kuruluşuna uygun görmediği takdirde izin vermeme hakkına sahiptir. Bu süreçte ana şirketten ticari faaliyette bulunmama taahhüdü alınmaktadır.

  Sık Sorulan Sorular:

  İlk faaliyet izni üç yıllık süreyle verilmekle birlikte uzatımlar için başvuru yapılması gereklidir. Uzatım kararı kesin olmayıp Bakanlık inisiyatifindedir.

  Gelir vergisi stopajı hariç olmak üzere prensip olarak diğer vergilerden, kurumlar vergisi, gelir vergisi KDV gibi,  muaftırlar.

  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ndaki ve mevzuattaki şartları sağlaması halinde personele ödenen maaş ve yan hakların tamamı gelir vergisinden istisnadır.