Skip links

Hizmet hakkında detaylı bilgi alın.

  Mali Müşavirlik Hizmetleri

  Mali müşavirliğin iş tanımında sanılanın aksine sadece vergi konuları yer almamakta ayrıca Sosyal Güvenlik iş ve süreçları hatta belli bir oranda İş Kanunu ve gerekleri de yer almaktadır. Bütün bu konuların sanılanın aksine bir bütün olarak ele alınmalı zira bir personelin işten çıkış koduyla yıllık gelir vergisi dahi doğrudan ilişkili olabilmektedir.

  İşte bütün bunların ışığında Mali Müşavirlik hizmeti girişimci açısından tüm değişkenleri gözeterek en optimum çözümleri ve süreçleri sunma uzmanlığı olarak adlandıralabilir. Sadece kanunların okunarak çıkarılan eksik yorumlar daha sonra girişimcilere hiç beklemedikleri mali yükler olarak geri dönebilmektedir.

  Süreç Hakkında:

  Mali müşavirlik hizmetlerinde en temel nokta evrakların takip edilip ay bazlı toplanmasıdır. Ayı takip eden en kısa sürede evrakların Mali Müşavir’e ulaştırılarak gerekli kayıtların yapılması en önemli husustur. Evraklar olmadan, kayıt yapılamaz. Kayıtlar olmadan da beyanlar tekniğe uygun olarak verilemez. Bu da girişimi finansal olarak zarara sokabileceği gibi vergi ve usulsüzlük cezalarına da sebep olabilir.

  Sık Sorulan Sorular:

  Temelde girişim adına kesilmiş tüm evrakların takip edilerek toplanması esastır. Mevzuatın derin ve kompleks olması sebebiyle kayıtlara alınacak evrakların Mali Müşavir tarafından karar verilerek yapılması en uygun olanıdır. Girişimin kendi adına karar vermesi güvenli değildir.

  Evrakların saklanma süresi 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) açısından beş yıl, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu (ve diğer başkaca kanunlar da dahil olmak üzere) açısından ise on yıldır. Bu şartlar altında kapsama kümesi düşünüldüğünde evrakların on yıl saklanması zorunludur diyebiliriz. Evrakların iş merkezinde, inceleme anında hüküm verilebilecek kadar temiz tutulması zorunludur.

  En iyi senaryoda yaşanan durumun özelliğine göre idari para cezasından başlayarak hapis cezasına kadar gidebilen bir geniş aralıkta sonuçları olmaktadır. Mükellef, yasal defter ve evraklarını saklamak ve gerektiğinde ilgili mercilere sunabilmek için gerekli özeni göstermek zorundadır. Son yıllarda gerçekleşen dijital dönüşüm ile birlikte elektronik uygulamalar çok ciddi manada kolaylıklar sağlamaktadır.