Skip links

Hizmet hakkında detaylı bilgi alın.

  Şirket İşlemleri

  Bir şirkette bir veya birden fazla ihtiyaçtan kaynaklı yasal işlem söz konusu olabilmektedir. Bunlardan bazıları; Olağan ve olağanüstü genel kurul yapılması, ana sözleşme işlemleri, şirket birleşmesi, şirket bölünmesi, tür değişimi, hisse devri, tasfiye, iflas/konkordato, tescil ve ilanlar, bakanlık raporlama ve bildirimleri olarak sıralanabilir. Bu işlemler, her biri farklı bir noktada sonuçlandırılan işlemler gibi gözüksede mevzuatlarımız gereği birbiriyle ilintili ve detaylı işlemlerdir.

  Süreç Hakkında:

  Her bir iş ve işlem kendi içerisinde bilgi ve özeni gerektirmektedir. Bu sebeple tüm işlemler için tek bir prosedürden bahsetmek mümkün değildir. Ülkemizde uygulamaların farklılığı gerekse vergi daireleri bazında gerekse bölge bazında farklılık gösterdiğinden geniş bir yelpazede yer alan tecrübeli kadrolar çok önem arz etmektedir. Bazı işlemler için randevu gerekliyken bazı işlemler için doğrudan ilgili birime gitmek hatta bazı durumlarda sadece online bildirim yapmak dahi yeterli olabilmektedir.

  Sık Sorulan Sorular:

  Esas itibariyle özel durumlar hariç olmak üzere yabancı girişimci yerli girişimci farkı ülkemizde yoktur. Bu sebeple yerliliğine bakılmaksızın o işle alakalı mevzuatlar herkes için geçerlidir.

  Görece elektronikleşmiş bir altyapı, Batı Avrupa’ya oranla daha düşük kurumlar vergisi, yetişmiş iş gücü, online olarak gerekli mali kontrollerin yapılmasının sağlanabilmesi gibi sebeplerle Türkiye’de şirketleşmek oldukça avantajlıdır.

  Herbir işin kendine özgü olduğu, yasal şartlarının yanında şekil şartlarının da bulunduğu her zaman göz önüne alınmalıdır. Bu sebeple ihtiyaçların usüllere uygun şekilde takip ve tatbik edilmesi hayati önem taşır.