Skip links

Hizmet hakkında detaylı bilgi alın.

  Vergi Danışmanlığı

  Ülkemizde onlarca vergi türü bulunmakla birlikte bütün girişimciler temelde en yaygın olarak şu vergilerle karşılaşmaktadırlar; Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Damga Vergisi ve Muhtasar/Stopaj olmak üzere beş ana grupta toplamak mümkündür.

  Herbir vergi türü kendi içerisinde ayrı kanunlarla düzenlenmektedir. 21. yüzyılda küreselleşmenin ve etkileşimin bu kadar arttığı bir dönemde vergi kanunları, bunların yorumlanması ve uygulanması zaman içerisinde değişim geçirmektedir. Bir çok kanunun ruhu eski olmakla birlikte günümüz zamanıyla yorumlanması çok önemlidir. Yatırımcıların doğru yönlendirilmesi karlılığın doğru tespiti açısından ayrıca önemlidir.

  Süreç Hakkında:

  Belirli dönemlerde tekrar eden ya da tek seferlik ortaya çıkan vergiler için her bir durum ayrıca konu olarak ele alınır. Söz gelimi Kurumlar ve Gelir Vergisi yıllık dönemde tekrar ederken damga vergisi bazı durumlarda tekil olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm bu süreçlerde uzman ekibimiz sizleri bu yolda asla yalnız bırakmayacaktır.

  Sık Sorulan Sorular:

  Şirketinizin durumuna göre birden çok vergiden sorumlu olacağınızı söylenebilir. Daha önce ifade edilen beş ana vergi türü dışındaki vergiler ise iş kolu ürettiğiniz hizmet ya da malın özelliği gibi bir çok etkene bağlıdır. Yine bunlara bağlı olarak beyanname verme sıklığı bir çok diğer etmene de bağlı olarak değişmektedir.

  Kural olarak herbir vergi türü ilgili dönem bittikten sonra beyan edilir. Örneğin KDV takip eden ayın 26’sına kadar beyan edilir ancak Yıllık Kurumlar Vergisi ise takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar beyan edilir.

  Genel olarak aylık vergiler beyan edilme süresi içerisinde ödenebilmektedir. Beyan edilmiş olan Muhtasar (MuhSGK) beyannamesi, beyanname süresi içerisinde ödenebilir. Yıllık vergiler ise iki taksit halinde biri beyan süresinde diğeri de beyan edilen yılın Temmuz ayı sonuna kadar ödenebilmektedir.